บริการล้างคราบตะกรัน

เครื่องชงกาแฟธุรกิจขนาดเล็ก

ระบบ Direct Boiler

(Imat,Saeco,Rancilio Silvia,Elite,Lelit,Ascaso)

ราคาค่าบริการ 1,000 บาท/เครื่อง

เครื่องชงกาแฟธุรกิจขนาดกลาง

ระบบ Heat Exchager ,Vibreting pump

(Oscar,Cudra,Betterfly,Isomac)

ราคาค่าบริการ 1,500 บาท/เครื่อง

เครื่องชงกาแฟธุรกิจขนาดใหญ่

ระบบ Heat Exchager ,Rotary Pump ,1 หัวชง
(Appia 1G,Epoca,Promac Club,Elegance)
ราคาค่าบริการ 2,000 บาท/เครื่อง

ระบบ Heat Exchager ,Rotary Pump ,2 หัวชง
ราคาค่าบริการ 3,500 บาท/เครื่อง

แบบฟอร์มการใช้บริการ

กรอกข้อมูลเพื่อใช้บริการ

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com