เงขที่พัสดุจัดส่งวันที่ 8/04/2560

เงขที่พัสดุจัดส่งวันที่ 8/04/2560

คุณฤทัย (ร้านฤทัยคอฟฟี่)     กาแฟ   KERRY    TSIT000219176

คุณชนะ  เมี้ยนเจริญ     กาแฟ   KERRY    TSIT0002169177

ร้านรักษ์กาแฟสด     กาแฟ   KERRY    TSIT000219180

ร้านชอนต้าคอฟฟี่     กาแฟ   KERRY    TSIT000219181

คุณกิตติพล   ฮึมพล      กาแฟ   KERRY    TSIT000219375

คุณรัตน์ติญา   เสวตวงษ์        กาแฟ   KERRY    TSIT000219776

คุณปภาวรินทร์  บรรเทิง     กาแฟ   KERRY    TSIT000219777

คุณฐิติกร   แสงเนตร        กาแฟ   KERRY    TSIT000219716

 

 

 

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com