เลขที่พัสดุจัดส่งวันที่ 20/03/2560

เลขที่พัสดุจัดส่งวันที่ 20/03/2560

คุณจักรพงศ์  สอนอาจ   กาแฟ   Kerry   TSIT000207219

คุณอาทิตย์     กาแฟ   Kerry   TSIT000207220

ร้านสกายแลปคอมพิวเตอร์   กาแฟ   Kerry   TSIT000207222

คุณภัทรปภา  กาสินธุ์พิสา    กาแฟ   Kerry   TSIT000206686

คุณอธิชาติ  อภิชาติโยธิน     กาแฟ   Kerry   TSIT000206687

คุณธีรพร  เกษสาคร    กาแฟ   Kerry   TSIT000206688

คุณสาวิตรี   กาแฟ   Kerry   TSIT000206689

ร้านกาแฟ  Hi Hony  Cafe   กาแฟ   Kerry   TSIT000206690

คุณเมย์    กาแฟ   Kerry   TSIT000206692

ร้านคอฟฟี่บาร์/หมูวรรณา   กาแฟ   Kerry   TSIT000206693

ร้านSimle Coffee   กาแฟ   Kerry   TSIT000207013

คุณสลิมมรกต กาแฟ   Kerry   TSIT000207015

คุณอัญชลี  ปัตถา    กาแฟ   Kerry   TSIT000207017

มิสเตอร์คอฟฟี่สาขาอุดร   กาแฟ   NTC   1219/060913

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com